Hóa chất môi trường vi sinh của hãng Himedia

Hóa chất môi trường vi sinh của hãng Himedia

Hóa chất môi trường vi sinh của hãng Himedia

Hóa chất môi trường vi sinh của hãng Himedia

Hóa chất môi trường vi sinh của hãng Himedia
Hóa chất môi trường vi sinh của hãng Himedia
Video
Thống kê truy cập

Đang online Đang online: 12

Thống kê ngày Trong ngày: 77

Thống kê tuần Trong tuần: 1103

Thống kê tổng Tổng truy cập: 325982

Phone Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0918 376 013
Hỗ trợ trực tuyến
Góp ý

Hóa chất môi trường vi sinh của hãng Himedia

Himedia (Ấn Độ) là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về môi trường nuôi cấy vi sinh. Công ty cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho các phòng thí nghiệm vi sinh, kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm, công nghệ sinh học,… trên toàn thế giới về các loại môi trường vi sinh, phụ phẩm vi sinh, nuôi cấy tế bào động thực vật, phục vụ trong công nghệ sinh học, xử lý môi trường,…

Sản phẩm môi trường nuôi cấy vi sinh của Himedia đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 WHO: GMP

DANH MỤC HÓA CHẤT VI SINH CỦA HÃNG HIMEDIA ẤN ĐỘ NHƯ SAU:
M001-100G Nutrient Agar
M001-500G Nutrient Agar
M001A-500G Nutrient Agar
M002-100G Nutrient Broth
M002-500G Nutrient Broth
M003-100G Antibiotic Assay Medium No.1 (Seed Agar)
M003-500G Antibiotic Assay Medium No.1 (Seed Agar)
M003B-100G Antibiotic Assay Medium A
M003B-500G Antibiotic Assay Medium A
M004-100G Antibiotic Assay Medium No.11 (Neomycin, Erythromycin Assay Agar / ErythromycinSeed Agar)
M004-500G Antibiotic Assay Medium No.11 (Neomycin, Erythromycin Assay Agar / ErythromycinSeed Agar)
M004B-100G Antibiotic Assay Medium A
M004B-500G Antibiotic Assay Medium A
M005-500G Antibiotic Assay Medium No.2 (Base Agar)
M006-500G Antibiotic Assay Medium No.5 (Streptomycin Assay Agar w/ Yeast Extract)
M007-100G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007-500G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007S-100G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007S-500G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M008-100G MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts
M008-500G MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts
M008A-100G Histidine
M008A-500G MacConkey Agar w/o CV, w/ 0.5% Bile Salts
M008B-500G MacConkey Agar w/o CV, w/ 1.2% Agar
M008E-500G MacConkey Agar Medium
M008S-100G MacConkey Agar
M008S-500G MacConkey Agar
M009-100G Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)
M009-500G Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)
M009B-100G Fluid Thioglycollate Medium
M009B-500G Fluid Thioglycollate Medium
M010-100G Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)
M010-500G Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)
M010G-2.5KG Alternative Thioglycollate Medium, Steri
M010G-500G Alternative Thioglycollate Medium, Ster
M010G-5KG Alternative Thioglycollate Medium, Steri
M011-100G Soyabean Casein Digest Medium (TryptoneSoya Broth)
M011-500G Soyabean Casein Digest Medium (TryptoneSoya Broth)
M011B-500G Broth Medium A (Soyabean Casein Digest Broth) (Soya-bean Casein Digest Medium)
M011G-2.5KG Soyabean Casein Digest Medium, Sterile P
M011G-500G Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder
M011G-5KG Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder
M012-100G Nutrient Agar w/ 1% Peptone
M012-500G Nutrient Agar w/ 1% Peptone
M013-100G Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud Medium, Fluid)
M013-500G Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud Medium, Fluid)
M014-100G Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M014-500G Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M015-100G Hoyle Medium Base
M015-500G Hoyle Medium Base
M016-100G Brilliant Green Agar Base, Modified
M016-500G Brilliant Green Agar Base, Modified
M016A-100G Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar
M016A-500G Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar
M016B-100G Agar Medium L (Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar)
M016B-500G Agar Medium L (Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar)
M017-500G Sterility Testing Medium-A
M018-500G Sterility Testing Medium-B
M019-100G Brewer Thioglycollate Medium
M019-500G Brewer Thioglycollate Medium
M021-100G Triple Sugar Iron Agar
M021-500G Triple Sugar Iron Agar
M021B-100G Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar)
M021B-500G Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar)
M021D-100G Histidine
M021D-500G Histidine
M021I-500G Triple Sugar Iron Agar
M021S-100G Triple Sugar Iron Agar
M021S-500G Triple Sugar Iron Agar
M022-100G EMB Agar, Levine
M022-500G EMB Agar, Levine
M022S-100G EMB Agar, Levine
M022S-500G EMB Agar, Levine
M023-100G Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite (V.J. Agar)
M023-500G Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite (V.J. Agar)
M024-100G Cetrimide Agar Base
M024-500G Cetrimide Agar Base
M024B-100G Agar Medium N (Cetrimide Agar)
M024B-500G Agar Medium N (Cetrimide Agar)
M025-100G Fluid Selenite Cystine Medium (SeleniteCystine Medium) (Twin Pack)
M025-500G Fluid Selenite Cystine Medium (SeleniteCystine Medium) (Twin Pack)
M025S-100G Selenite F Broth (Twin Pack)
M025S-500G Selenite F Broth (Twin Pack)
M026-100G Fluid Lactose Medium
M026-500G Fluid Lactose Medium
M027-100G Bismuth Sulphite Agar
M027-500G Bismuth Sulphite Agar
M028-100G Peptone Water
M028-500G Peptone Water
M028I-500G Peptone Water w/ Phenol Red
M028S-100G Peptone Water
M028S-500G Peptone Water
M029-100G Endo Agar
M029-500G Endo Agar
M030-100G Deoxycholate Agar
M030-500G Deoxycholate Agar
M031-100G Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)
M031-500G Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)
M031B-500G Agar Medium K (Xylose, Lysine, Deoxycholate Agar)
M031I-500G XLD Agar, Modified
M032-100G Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base (w/o Iodine and BG))
M032-500G Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base (w/o Iodine and BG))
M032D-100G Histidine
M032D-500G Histidine
M033-100G Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)
M033-500G Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)
M033B-100G Sabouraud-Dextrose Broth
M033B-500G Sabouraud-Dextrose Broth
M034-500G TB Broth Base w/o Tween 80
M035-100G B12 Culture Agar (L. leichmannii Maintenance Medium) (Lactobacillus LeichmanniiMaintenance Medium)
M035D-100G Histidine
M036-100G *B12 Assay Medium (Using L. leichmannii)/*Vitamin B12 Assay Medium
M037-100G *Pantothenate Assay Medium
M038-100G *Folic Acid Assay Medium
M040-100G *Niacin Assay Medium
M040-500G Histidine
M041-500G Antibiotic Assay Medium No. 8 (Base Agar w/ low pH)
M042-100G Antibiotic Assay Medium No.3 (Antibiotic Assay Medium - C)
M042-500G Antibiotic Assay Medium No.3 (Antibiotic Assay Medium - C)
M043-100G Baird Parker Agar Base
M043-500G Baird Parker Agar Base
M043B-100G Agar Medium O (Baird Parker Agar)
M043B-500G Agar Medium O (Baird Parker Agar)
M043S-100G Baird Parker Agar Base
M043S-500G Baird Parker Agar Base
M044-100G Dextrose Broth
M044-500G Dextrose Broth
M045-500G Taurocholate Broth
M048-500G *Tomato Juice Agar
M049-100G Violet Red Bile Agar
M049-500G Violet Red Bile Agar
M049A-500G Violet Red Bile Agar (1.2%)
M049S-100G Violet Red Bile Agar
M049S-500G Violet Red Bile Agar
M050-500G WL Nutrient Broth
M051-100G MacConkey Agar, Modified
M051-500G Histidine
M052-100G Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin Pack)
M052-500G Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin Pack)
M053-100G Phenol Red Agar Base
M053-500G Phenol Red Agar Base
M054-100G Phenol Red Broth Base
M054-500G Phenol Red Broth Base
M055-100G Phenol Red Dextrose Agar
M055-500G Phenol Red Dextrose Agar
M056-100G Phenol Red Dextrose Broth
M056-500G Phenol Red Dextrose Broth
M057-500G Double Sugar Agar, Russell (Russell Double Sugar Agar)
M058-500G Actidione Agar Base w/o Actidione®
M059-100G Brilliant Green Bile Agar
M059-500G Brilliant Green Bile Agar
M060-500G Nutrient Gelatin
M060S-100G Nutrient Gelatin
M060S-500G Nutrient Gelatin
M061-100G MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue
M061-500G MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue
M062-500G Sabouraud Maltose Agar
M063-100G Sabouraud Dextrose Agar
M063-500G Sabouraud Dextrose Agar
M063A-500G Sabouraud Dextrose Agar w/ 3.0% Agar
M063B-100G Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar)
M063B-500G Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar)
M064-500G Sabouraud Maltose Broth
M065-100G Deoxycholate Citrate Agar
M065-500G Deoxycholate Citrate Agar
M065A-500G Histidine
M065B-500G Agar Medium J (Deoxycholate-Citrate Agar Medium)
M065S-100G Deoxycholate Citrate Agar Medium
M065S-500G Deoxycholate Citrate Agar Medium
M066-100G Deoxycholate Lactose Agar (Hynes)
M066-500G Deoxycholate Lactose Agar (Hynes)
M067-100G Dubos Broth Base
M067-500G Dubos Broth Base
M069-100G Koser Citrate Medium
M069-500G Koser Citrate Medium
M070-100G MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) (Glucose Phosphate Broth)
M070-500G MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) (Glucose Phosphate Broth)
M070I-100G MR-VP Medium
M070I-500G MR-VP Medium
M070S-100G Buffered Glucose Broth/MR-VP Medium
M070S-500G Buffered Glucose Broth/MR-VP Medium
M071-100G Bile Broth Base
M071-500G Bile Broth Base
M072-500G Nitrate Agar
M073-100G Blood Agar Base (Infusion Agar)
M073-500G Blood Agar Base (Infusion Agar)
M074-100G Brucella Agar Base
M074-500G Brucella Agar Base
M074A-500G Brucella Agar Base, Modified
M075-100G Czapek Dox Agar
M075-500G Czapek Dox Agar
M076-100G Czapek Dox Broth
M076-500G Czapek Dox Broth
M077-500G Entamoeba Medium
M078-100G Kligler Iron Agar
M078-500G Kligler Iron Agar
M078A-500G Kligler Iron Agar, Modified
M078I-500G Kligler Iron Agar
M079-500G Fuchsin Lactose Broth
M080-100G Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)
M080-1KG Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B
M080-2.5KG Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B
M080-500G Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)
M081-100G MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl
M081-500G MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl
M081A-500G MacConkey Agar w/ CV, NaCl and 0.15% Bile Salts
M081B-100G Histidine
M081B-500G Agar Medium H (MacConkey Agar)m H)
M081C-500G Histidine
M081D-100G Histidine
M081D-500G Histidine
M082-100G MacConkey Agar w/o CV, NaCl
M082-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl
M082A-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% Bile Salts
M082ET-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% Sodium Taurocholate
M083-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083B-100G Broth Medium G (MacConkey Broth)
M083B-500G Broth Medium G (MacConkey Broth)
M083I-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083I-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083S-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083S-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M084-100G Dextrose Agar
M084-500G Dextrose Agar
M085-100G Pseudomonas Agar Base
M085-500G Pseudomonas Agar Base
M086-500G Eijkman Lactose Broth
M087-100G Nutrient Agar 1.5%
M087-500G Nutrient Agar 1.5%
M087I-500G Nutrient Agar, 1.5%
M088-100G Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl
M088-500G Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl
M089-100G Blood Agar Base w/ low pH
M089-500G Blood Agar Base w/ low pH
M090-100G Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl
M090-500G Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl
M091-100G Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
M091-500G Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
M091A-100G Plate Count Agar
M091A-500G Plate Count Agar
M091S-100G Plate Count Agar
M091S-500G Plate Count Agar
M092-500G Dextrose Tryptone Agar
M093-100G Tryptose Phosphate Broth
M093-500G Tryptose Phosphate Broth
M094-500G Fungal Agar (Mycological Agar)
M095-500G Fungal Agar w/ low pH (Mycological Agarw/ low pH)
M096-100G Potato Dextrose Agar
M096-500G Potato Dextrose Agar
M096B-100G Potato Dextrose Agar
M096B-500G Potato Dextrose Agar
M097-100G Tryptose Blood Agar Base
M097-500G Tryptose Blood Agar Base
M098-100G Histidine
M098-500G Purple Agar Base
M099-100G Simmons Citrate Agar
M099-500G Simmons Citrate Agar
M099S-100G Simmons Citrate Agar
M099S-500G Simmons Citrate Agar
M1000-500G Dichloran Medium Base w/ Rose Bengal
M1001-500G Liver Meat Agar
M1003-100G Lactose Broth
M1003-500G Lactose Broth
M1003B-100G Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)
M1003B-500G Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)
M1003S-100G Lactose Broth
M1003S-500G Lactose Broth
M1004-500G Bismuth Sulphite Agar, Modified
M100-500G TB Broth Base
M1005-500G S.F.P. Agar Base
M1007-500G KF Streptococcus Agar Base w/ BCP
M1008-100G *Chloramphenicol Yeast Glucose Agar
M1008-500G *Chloramphenicol Yeast Glucose Agar
M1009-100G Leptospira Medium Base
M1009-500G Leptospira Medium Base
M1010-500G Fungi Kimmig Agar Base
M1011-100G Phenol Red Salicin Broth
M1012-100G Phenol Red Sorbitol Broth
M1013-100G Phenol Red Raffinose Broth
M1014-100G Phenol Red Arabinose Broth
M101-500G Antibiotic Assay Medium No.19 (Antibiotic Assay Medium G)
M1015-100G Phenol Red Xylose Broth
M1016-100G Phenol Red Starch Broth
M1017-100G Phenol Red Inositol Broth
M1018-500G Sporulation Broth
M1019-500G M17 Agar w/o Lactose
M1020-500G BPL Agar
M1021-500G KF Streptococcus Broth Base w/ BCP
M1022-500G Gassner Lactose Agar
M1023-100G Histidine
M1023-500G M-Lauryl Sulphate Broth
M1023I-500G M-Lauryl Sulphate Broth
M1024-500G MacConkey Agar Base
M102-500G Dextrose Salt Agar
M1025-500G Plate Count Agar, Special
M1026-500G Rice Extract Agar
M1026A-500G Rice Extract Agar
M1027-500G *Tomato Juice Broth
M1028-500G Tryptic Digest Broth (Field's Tryptic Digest Broth)
M1029-100G M17 Broth
M1029-500G M17 Broth
M1030-500G Maximum Recovery Diluent
M1032-500G SS Agar, Modified
M1033-500G Acetamide Agar (Twin Pack)
M1034-100G *Anaerobic CNA Agar Base
M103-500G Chocolate Agar Base
M1035-100G Bile Esculin Agar w/ Kanamycin
M1035-500G Bile Esculin Agar w/ Kanamycin
M1036-500G Brain Heart Infusion w/ 0.1% Agar
M1037-500G Brain Heart Infusion w/ 6.5% NaCl
M1038-500G MUG Brilliant Green Bile Broth
M1039-500G Brucella Agar Base w/ Hemin and Vitamin K
M1040-500G Cooked Meat Medium w/ Glucose, Hemin and Vitamin K
M1041-100G DNase Test Agar w/ Toluidine Blue
M1041-500G Histidine
M1042-500G MUG EC Broth
M1043-500G Egg Yolk Agar Base, Modified
M1044-100G Esculin Iron Agar
M1044-500G Histidine
M104-500G Candida Medium
M1045-500G *Modified Fungal Agar Base (Modified Inhibitory Mold Agar Base)
M1046-500G MUG Lauryl Sulphate Broth
M1046I-500G MUG Lauryl Sulphate Broth, Modified
M1047-500G *Lactose Lecithin Agar
M1048-100G *M-Enterococcus Agar Base, Modified
M1049-500G Differential Agar for Group D Streptococci
M1050-500G Frey Mycoplasma Broth Base
M1051-500G Coliform PA Broth
M1052-500G R-3A Agar
M1053-500G Charcoal Agar Base w/ Niacin
M1054-100G Hippurate Hydrolysis Broth
M1055-100G TOC Agar
M1056-500G Tryptone Tellurite Agar Base
M1057-500G Vaginalis Agar Base
M1058-500G MUG Violet Red Bile Agar
M1059-500G Wayne Sulphatase Agar Base
M1060-500G WL Differential Agar
M1061-500G Yeast Phosphate Agar
M1062-500G *Dey-Engley Neutralizing Broth
M1063-100G M17 Agar w/ Glycerophosphate
M1064-100G Listeria Identification Agar Base (PALCAM)
M1064-500G Listeria Identification Agar Base (PALCAM)
M106-500G B.C.G. - Dextrose Agar (Snyder Test Agar)
M1065-500G Wurtz Medium
M1066-500G M-Tergitol® 7 Agar Base
M1067-100G *Sabouraud Chloramphenicol Agar
M1067-500G *Sabouraud Chloramphenicol Agar
M1067B-500G *Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar Medium with Chloramphenicol)
M1068-500G Modified Salt Broth
M1069-500G Brain Heart Infusion Agar w/ 3.0% Agar
M1070-500G Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/ Tryptophan
M1071-500G Mannitol Lysine Agar
M1072-100G *Lactic Acid Bacteria Selective Agar Base
M1072-500G Histidine
M1073-500G GBS Medium Base
M1074-100G Histidine
M1074-500G Deoxycholate Citrate Agar, Modified
M107-500G Starch Agar
M1075-500G Endo Agar, Modified
M1076-100G Histidine
M1076-500G MIU Medium Base
M1077-100G Endo Agar Base
M1077-500G Endo Agar Base
M1078-100G *Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium (Twin Pack))
M1078-500G *Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium (Twin Pack))
M1079-100G Histidine
M1079-500G Selenite Cystine Broth Base
M1079B-100G Sodium Biselenite
M107D-500G Histidine
M107S-100G Starch Agar
M107S-500G Starch Agar
M1080-500G MUG MacConkey Agar
M108-100G SS Agar (Salmonella Shigella Agar)
M1081-500G B.T.B. Lactose Agar, Modified (Lactose Blue Agar)
M1082-100G *Salmonella Differential Agar, Modified(Twin pack)
M1082-500G *Salmonella Differential Agar, Modified(Twin pack)
M1083-500G Fraser Secondary Enrichment Broth Base
M1084-100G Histidine
M1084-500G Mueller Hinton Agar No. 2
M108-500G SS Agar (Salmonella Shigella Agar)
M1085-500G Modified Differential Clostridial Broth
M1086-500G Lactic Bacteria Differential Broth
M1087-500G Lactic Bacteria Differential Agar
M1089-500G Glutamate Starch Phenol Red Agar Base
M108D-100G Histidine
M108D-500G Histidine
M1090-100G Listeria Identification Broth Base (PALCAM)
M1090-500G Listeria Identification Broth Base (PALCAM)
M109-100G Soyabean Casein Digest Agar w/ Yeast Extract and Hemin (Tryptone Soya Agar w/ Yeast Extract and Hemin)
M1091-500G Baird Staphylococcus Enrichment Broth Base
M1095-500G M-EC Test Agar
M1096-100G Pseudomonas Asparagine Broth
M1096-500G Pseudomonas Asparagine Broth
M1097-500G High Plate Count Agar
M110-100G *B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant Culture) (Harrison et al. Medium)
M1101-500G M-Bismuth Sulphite Broth
M1102-500G M-Brilliant Green Broth
M1103-100G Histidine
M1103-500G M-Endo Broth MF (MF Endo Medium) (M-Coliform Broth)
M1104-500G M-Dextrose Tryptone Broth
M110-500G Histidine
M1105-500G M-EMB Broth
M1106-100G M-Endo Agar LES
M1106-500G M-Endo Agar LES
M1107-100G M-Endo Broth
M1107-500G M-Endo Broth
M1108-500G M-Enterococcus Agar Base
M1109-500G M-Enrichment Broth
M1110-500G M-HD Endo Broth
M111-100G Diagnostic Stuart's Urea Broth Base (Urea Broth Base)
M1111-500G M-FC Broth Base
M1113-500G M-Slanetz Enterococcus Broth Base
M1114-500G M-Standard Methods Broth
M111-500G Diagnostic Stuart's Urea Broth Base (Urea Broth Base)
M1115-500G M-Tetrathionate Broth Base
M1116-500G M-Tryptone Glucose Extract Broth
M1117-500G M-Yeast and Mould Broth
M1118-500G M-HD Endo Broth w/ BG
M1119-500G M-Azide Broth Base
M111A-500G *Urea Broth (Filter Sterilizable)
M1120-500G M-Staphylococcus Broth
M112-100G Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)
M1121-500G M-PA Agar Base
M1121A-500G M-PA Agar
M1122-500G M-FC Agar Base
M1123-500G M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Agar Base
M1124-500G M-FC Agar Base, Modified
M112-500G Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)
M1125-500G M-MacConkey Broth
M1126-500G M-Nutrient Broth
M1127-500G Aspergillus Differentiation Medium Base
M1128-500G Malt Extract Broth, Modified as per Thom and Church
M1129-500G Dichloran Glycerol Medium Base
M112A-500G *Urea Agar Base (Filter Sterilizable) (w/o Agar)
M112I-500G Urea Agar Base, Christensen
M112S-100G Urea Agar Base (Christensen)
M112S-500G Urea Agar Base (Christensen)
M1130-500G M-BCG Yeast and Mould Broth
M113-100G Chlamydospore Agar
M1131-100G Stuart Transport Medium w/o Methylene Blue
M1131-500G Stuart Transport Medium w/o Methylene Blue
M1133-500G Columbia Blood Agar Base w/ Hemin
M113-500G Chlamydospore Agar
M1135-100G Phenol Red Galactose Broth
M1136-500G Oxytetra Glucose Yeasts Agar Base w/ Biotin
M1137-100G Histidine
M1137-500G Modified Rappaport Vassiliadis Medium
M1137I-500G Modified Rappaport Vassiliadis Medium
M1138-500G Leifson's Deoxycholate Agar, Modified
M1139-500G Modified MYP Agar Base
M1140-500G Baird Parker Agar Base w/ Sulpha
M1141-500G Antibiotic Assay Medium No.32
M1142-500G Antibiotic Assay Medium No.39
M1143-500G Antibiotic Assay Medium No.40
M1144-500G Antibiotic Assay Medium No.41
M114-500G Litmus Lactose Agar
M1145-100G Listeria Oxford Medium Base
M1145-500G Listeria Oxford Medium Base
M1146-100G C.L.E.D.Agar Without Ind
M1146-500G C.L.E.D. Agar Base w/o Indicator
M1147-500G XLT4 Agar Base
M1148-500G Gelatin Salt Agar
M1149-500G Transgrow Medium Base
M1150-500G Modified Bile Esculin Azide Agar
M1151-1KG Luria Bertani Agar, Miller
M1151-2.5KG Luria Bertani Agar, Miller
M1151-500G Luria Bertani Agar, Miller (Miller Luria Bertani Agar)
M1151F-500G Luria Bertani Agar, Modified
M1152-500G Wesley Broth Base
M1153-500G Vibrio Parahaemolyticus Sucrose Agar
M115-500G WL Nutrient Medium
M1155-500G SDS Agar (Sodium Dodecyl Sulphate Polymyxin Sucrose Agar)
M1157-500G Bile Salts Brilliant Green Starch Agar
M1158-500G Hemorrhagic Coli (HC) Agar
M1159-500G TMAO Medium (Trimethylamine-N-Oxide Medium)
M1161-500G Inositol Gelatin Medium
M1163-500G *MRS Agar, Modified (Lactobacilli Heteroferm Screen Agar)
M1164-500G *MRS Broth, Modified (Lactobacillus Heteroferm Screen Broth)
M116-500G Standard Nutrient Broth (H.S. Vaccine Medium)
M1165-500G *Lactobacillus Selection Oxgall Agar Base (LBS Oxgall Agar)
M1166-500G *Lactobacillus Selection Broth Base
M1167-500G MOX Agar
M1168-500G MY 40G Agar (Osmophilic Glucose Agar)
M1169-500G Kaper's Medium
M1170-500G Czapek Dox Agar, Modified (Modified Czapek Dox Agar)
M1170A-500G Czapek Dox Liquid Medium
M117-100G *Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
M1171-500G FGTC Agar Base
M1172-500G *Pentachloro Rose Bengal Yeast Extract Agar Base (PRYES Agar)
M1173-500G PL Agar
M1174-500G Potato Dextrose Sucrose Agar
M117-500G *Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
M1176-500G Proteose Agar
M1177-500G SA Agar Base
M1178-500G Pre - Enrichment Broth Base
M1180-500G *Lactobacillus Selection Agar Base
M118-100G Mannitol Salt Agar Base
M1182-500G Yeast Extract Calcium Carbonate Glucose Agar
M1183-100G Phenol Red Rhamnose Broth
M118-500G Mannitol Salt Agar Base
M1185-500G Park and Sanders Enrichment Broth Base
M1185I-500G Park and Sanders Broth Base
M1186-500G PA Broth
M1188-100G Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))
M1188-500G Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))
M1189-100G Loeffler Serum Medium Base
M1189-500G Loeffler Serum Medium Base
M118B-100G Mannitol-Salt-Agar
M118B-500G Mannitol-Salt-Agar
M1190-500G MUG Tryptone Water
M119-100G Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)
M1191-500G Semisolid Nutrient Agar
M1191S-100G Semisolid Nutrient Agar
M1191S-500G Semisolid Nutrient Agar
M1192-100G Asparagine Proline Broth
M1192-500G Asparagine Proline Broth
M1193-500G Tryptone Yeast Extract Agar w/ BCP
M1194-500G MUG Plate Count Agar
M119-500G Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)
M1195-500G MUG Tryptone Soya Agar
M1196-500G FAGI Agar
M1197-100G FAGI Broth
M1197-500G FAGI Broth
M1198-500G Tryptone Water Broth w/BCP
M1199-500G Yeast Dextrose Agar
M1200-100G Phenol Red Adonitol Broth
M120-100G Pseudomonas Agar (For Fluorescein)
M1201-100G Phenol Red Trehalose Broth
M1202-500G Mueller Tellurite Agar Base
M1203-100G Stuart Transport Medium w/o Sodium Glycerophosphate
M1203-500G Stuart Transport Medium w/o Sodium Glycerophosphate
M1204-500G *Trichomonas Broth Base No. 2
M120-500G Pseudomonas Agar (For Fluorescein)
M1205-500G MUG Sorbitol Agar
M1206-500G Liver Meat Infusion Agar
M1207-500G Meat Extract w/ Peptone (Pepted Meat Broth)
M1208-500G Acid Broth
M1209-100G *Fluconazole Testing Medium (Twin Pack)
M1209-500G *Fluconazole Testing Medium (Twin Pack)
M1210-500G Standard Nutrient Agar No. 1
M121-100G Brilliant Green Bile Broth 2%
M1211-500G Coliform Broth
M121-1KG Brilliant Green Bile Broth 2%
M121-2.5KG Brilliant Green Bile Broth 2%
M1212-500G Bromo Cresol Purple Azide Broth
M1213-500G Modified Skim Milk Agar
M1214-500G Tryptone Soya Yeast Extract Agar
M121-500G Brilliant Green Bile Broth 2%
M1215-500G Listeria Motility Medium
M1217-500G Tryptone Sucrose Tetrazolium Agar Base (TSTA)
M1218-500G High Salt Nutrient Agar
M1219-500G High Salt Peptone Yeast Extract Agar
M121I-500G Brilliant Green Bile Broth
M121S-100G Brilliant Green Bile Broth 2%
M121S-500G Brilliant Green Bile Broth 2%
M1220-500G ITC Broth Base (TTC Broth Base) (Triclosan Ticarcillin Chlorate Broth)
M1221-500G Yersinia Identification Broth Base
M1222-500G Karmali Campylobacter Agar Base
M1223-100G Ornithine Decarboxylase Broth
M1223-500G Histidine
M1224-500G Standard Nutrient Broth No. 1
M122-500G Dextrose Tryptone Broth
M1225-500G *Acetate Agar
M1226-100G Mucate Broth
M1227-500G Mucate Control Broth
M1228-100G LPM Agar Base
M1229-500G Tryptone Soya Broth w/ 10% NaCl and 1% Sodium Pyruvate
M1230-100G Lysine Arginine Iron (LAI) Agar
M1231-500G Peptone Sorbitol Bile Broth
M1232-500G *Kimmig Fungi Agar Base
M1233-500G Tryptose Cycloserine Dextrose Agar Base
M123-500G Formate Ricinoleate Broth
M1235-100G King's OF Medium Base
M1235-500G King's OF Medium Base
M1236-500G Modified AEA Sporulation Medium Base
M1237-500G Modified Duncan Strong (DS) Medium
M1238-500G Casein Hydrolysate Yeast Extract Salts Broth Base (CAYES)
M1239-500G *Colonisation Medium w/ Dulbecco's Phosphate Buffer
M1240-500G Campylobacter Nitrate Broth
M1241-100G CPC Agar Base
M1241-500G Histidine
M1242-500G Tryptone Soya Salt Agar w/ Magnesium Sulphate
M1243-100G CRAMP Agar Base
M1244-100G Lachica's Medium Base
M1245-1KG Luria Bertani Broth, Miller
M1245-2.5KG Luria Bertani Broth, Miller
M1245-500G Luria Bertani Broth, Miller (Miller Luria Bertani Broth)
M1247-500G Casein Yeast Magnesium Broth
M1248-500G Casein Yeast Magnesium Agar
M1249-500G Casein Magnesium Broth
M1250-500G Tartoff - Hobbs Broth (Terrific Broth)
M1251-500G YT Broth
M1252-500G Hanahan's Broth (SOB Medium)
M1253-500G 5X Minimum Salts
M1254-500G Minimum Salt w/ Casein Acid Hydrolysate
M125-500G Thermoacidurans Agar
M1255-500G Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth
M1255B-500G Broth Medium I (Tetrathionate Bile-Brilliant Green Broth)
M1256-500G Tetrathionate CV Enrichment Broth
M1257-500G Streptococcus Agalactiae Selective Agar Base
M1258-500G Endo Agar w/ NaCl
M1259-500G Haemophilus Test Agar Base
M1260-500G Tellurite Blood Agar Base
M126-100G *Folic Acid Medium, AOAC
M1261-500G Drake's Medium 10
M1262-500G Ampicillin Dextrin Agar Base
M1263-500G Tryptone Soya Yeast Extract Broth
M1264-500G Carbohydrate Consumption Broth Base
M126-500G Histidine
M1265-500G Bromo Cresol Purple Broth w/ Lactose
M1266-500G Malachite Green Broth
M1267-500G Campylobacter Cefex Agar Base
M1268-500G Modified Brucella Agar Base
M1269-500G Nutrient Agar No.2
M1269A-500G Nutrient Agar No.2, Modified
M1269S-100G Nutrient Agar No.2
M1269S-500G Nutrient Agar No.2
M127-100G EC Broth
M1271-500G Azide Dextrose Broth w/ BCP
M1272-500G Tryptone Yeast Extract Agar
M1273-500G Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)
M1273S-100G Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)
M1273S-500G Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)
M1274-500G Nutrient Agar for Oxidase
M127-500G EC Broth
M1275-1KG Buffered Peptone Water w/ NaCl
M1275-2.5KG Buffered Peptone Water w/ NaCl
M1275-500G Buffered Peptone Water w/ NaCl
M1275B-500G Buffered Peptone Water w/ NaCl
M1276-100G Sauton's Fluid Medium Base
M1276-500G Sauton's Fluid Medium Base
M1279-500G Tryptose Cycloserine Azide Agar Base
M127I-500G EC Broth
M1281-100G *Pantothenate Assay Medium, AOAC
M1282-500G Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium Base, Modified
M1283-500G M-Aeromonas Selective Agar Base (Havelaar)
M1284-500G Aeromonas Starch DNA Agar Base
M1285-500G Modified EC Broth Base
M1286-500G Soyabean Bile Broth Base
M1286I-500G Modified Soyabean Bile Broth Base
M1287-500G Lactose Sulphite Broth Base
M1287B-500G Lactose Monohydrate Sulphite Medium (Medium R)
M1288-100G Serratia Differential Medium (SD Medium) (Twin Pack)
M1289-500G SM Selective Agar Base
M1290-500G Salt Broth, Modified
M1291-500G APRY Agar Base
M1292-500G *APRY Broth Base
M1293-100G *HiCrome ECC Agar
M1293-500G *HiCrome ECC Agar
M1294-100G *HiCrome ECC Selective Agar Base
M1294-500G *HiCrome ECC Selective Agar Base
M129-500G Wort Agar
M1295-100G *HiCrome E. coli Agar
M1295-500G *HiCrome E. coli Agar
M1295I-100G *HiCrome E. coli Agar
M1295I-500G *HiCrome E. coli Agar
M1296-100G *HiCrome Salmonella Agar
M1296-500G *HiCrome Salmonella Agar
M1297A-100G HiCrome Candida Differential Agar
M1297A-500G HiCrome Candida Differential Agar
M1299-500G S.T.A. Agar Base
M1300-100G *HiCrome Coliform Agar w/ SLS
M1300-500G *HiCrome Coliform Agar w/ SLS
M1301-100G Histidine
M1301-500G Sheep Blood Agar Base
M130-500G *Rogosa SL Agar
M1306-500G NZ Amine A Broth
M1307-500G Polysorbate 80 Agar (Twin Pack)
M1309-500G Calcium Caseinate Agar
M1310-500G CAE (Citrate Azide Enterococcus) Agar Base
M1312-500G Liver Broth, Modified
M1313-500G Sabouraud Dextrose Maltose Agar
M1315-500G Clostridium Broth Base
M1316-500G Super Broth
M1318-500G Blood Free Campylobacter Broth Base
M1319-500G *Lecithin Diluent Broth
M1320-500G Mannitol Motility Nitrate Medium
M132-100G Micro Vitamin Test Culture Agar
M1321-500G Semisolid Liver Meat Medium
M1322-500G Liver Meat Glucose Cysteine Broth
M1323-500G M-Filter Rinse Broth
M1324-500G Ketogluconate Broth
M132-500G Histidine
M1325-500G *Lecithin Agar
M1326-500G Shigella Broth Base
M1327-500G Fraser Broth Base
M1329-500G Modified Soyabean Casein Digest Agar
M132D-100G Histidine
M132D-500G Histidine
M1330-500G Streptomyces Medium
M133-100G Micro Vitamin Test Inoculum Broth
M1331-500G SCHWARZ Differential Medium
M1332-500G Universal Liquid Medium
M1333-500G *Lee's Multidifferential Agar
M1334-100G Neutralising Buffer
M133-500G Histidine
M1335-500G Czapek Yeast Extract Agar
M1336-500G Antimycotic Sensitivity Test Agar
M1337J-100G Thiosulphate Ringer Solution Powder
M1337J-500G Thiosulphate Ringer Solution Powder
M1339-500G Tryptophan Medium
M1340-100G *HiCrome MacConkey Sorbitol Agar Base
M1340-500G *HiCrome MacConkey Sorbitol Agar Base
M134-100G *Folic Acid Culture Agar
M1341-500G Modified Phosphate Buffer
M1342-500G MUG EC Broth, Modified
M1343-500G MUD SF Broth Base
M1344-500G Synthetic Sea Salt
M1345-500G Anaerobic Blood Agar Base
M1346-500G Antibiotic Assay Medium B
M1346B-500G Antibiotic Assay Medium B
M1347-500G Antibiotic Assay Medium E
M1347B-500G Antibiotic Assay Medium E
M1348-500G NYC Agar Base
M1349-500G C.T. Agar
M1350-500G Aseptic Packing Line Medium
M135-100G Pantothenate Culture Agar
M1351-500G Plate Count Agar w/ BCP
M1352-500G Streptomyces Agar
M1353-100G *HiCrome UTI Agar
M1353-500G *HiCrome UTI Agar
M1354-100G *M-CP Agar Base
M1354-500G *M-CP Agar Base
M1355-500G DEV Glucose Broth
M1356-500G DEV Lactose Peptone Broth
M1357-500G ECD Agar
M1358-500G ECD MUG Agar
M1359-100G Gelatin Phosphate Buffer
M1359-500G Gelatin Phosphate Buffer
M1360-500G Kundrat Agar
M1362-500G Nutrient Broth No. 2
M1363-500G YPD Broth (YEPD Broth)
M1364-500G Rhamnose Broth
M1365-500G Tryptone Agar
M1366-500G Water Agar
M1367-500G Yersinia Enrichment Broth Base
M1368-500G YPG Agar
M1369-500G YT Agar
M1370-100G Acetamide Nutrient Broth (Twin Pack)
M1370-500G Acetamide Nutrient Broth (Twin Pack)
M1371-500G SD Agar
M1372-500G Universal Pre-enrichment Broth
M1373-500G MUG EC 0157 Agar
M1374-500G Mycoplasma Urogenital Broth Base (Urogenital Mycoplasma Broth Base)
M137-500G Malt Extract Agar Base (w/ Mycological Peptone)
M1375-500G Willis and Hobb's Medium Base
M1376-100G *HiCrome Enterococci Broth
M1376-500G *HiCrome Enterococci Broth
M1378-500G Drigalski Lactose Agar, Modified
M1379-500G SOC Broth
M1380-500G Leifson Agar
M138-100G *Yeast Morphology Agar
M1381-500G Pseudomonas Solanacearum Medium
M1382-500G Esculin Fermentation Broth
M1383-100G Bacillus Medium
M1383-500G Bacillus Medium
M1384-100G Lactic Acid Bacteria Selective Broth Base (Raka-Ray No. 3 Broth Base)
M1384-500G Histidine
M1385-500G Bryant and Burkey Medium
M1386-500G Esculin Agar
M1387-500G MUG MFC Agar
M1388-500G HC Agar Base
M1389-500G Lactose Peptone Broth
M1390-500G Pagano Levin Base
M139-100G *Yeast Nitrogen Base
M1391-500G M-TEC Agar
M1392-500G Crystal Violet Pectate Medium
M1393-100G *HiCrome MM Agar
M1393-500G *HiCrome MM Agar
M1394-500G Bacillus Differentiation Agar
M139-500G Histidine
M1395-500G Bifidobacterium Broth
M1396-500G Bifidobacterium Agar
M1397-500G Ethyl Violet Azide Dextrose Agar
M1399-100G Legionella Enrichment Broth Base
M1401-500G Davis Supplemented Minimum Medium w/o Glucose
M140-500G Antibiotic Assay Medium No.4 (Yeast Beef Agar)
M141-100G *Yeast Carbon Base
M1413-500G Yeast and Mould Broth
M1414-100G *Rapid Hi-Enterococci Agar
M1414-500G *Rapid Hi-Enterococci Agar
M141-500G Histidine
M1415-100G Histidine
M1415-500G Diluting Fluid A
M1416-100G Histidine
M1416-500G Diluting Fluid K
M1417-100G *HiCrome Listeria Agar Base, Modified
M1417-500G *HiCrome Listeria Agar Base, Modified
M1418-100G *HiCrome UTI Agar, Modified
M1418-500G *HiCrome UTI Agar, Modified
M1419-100G DNase Test Agar w/ Methyl Green
M1419-500G Histidine
M1420B-500G Neutralizing fluid
M142-100G Kohn Two Tube Medium No.1 Base
M1421-500G YEP Agar
M1422-500G Mycological Agar, Modified
M142-500G Kohn Two Tube Medium No.1 Base
M1425-100G Hottinger Broth
M1426-100G *M - E. coli Broth
M1426-500G *M - E. coli Broth
M1427-500G Semisolid IMRV Medium Base
M1428-500G Semisolid RV Medium Base
M1429-500G MUG EC 0157 Agar, Modified
M143-100G Christensen Citrate Agar
M143-500G Christensen Citrate Agar
M144-100G Columbia Blood Agar Base
M144-500G Columbia Blood Agar Base
M1445-500G Modified Lactobacillus Agar
M1446-500G PLET Agar Base
M1448-100G Rappaport Vassiliadis Soyabean Meal Broth (RVSM)
M1448-500G Rappaport Vassiliadis Soyabean Meal Broth (RVSM)
M144A-500G Columbia Blood Agar Base w/ 1% Agar
M144B-500G Columbia Agar (Medium Q)
M1451-500G PLET Agar Base, Modified
M1452-100G Phosphate Buffered Saline, pH 7.2
M1452-500G Phosphate Buffered Saline, pH 7.2
M1453-100G *Rapid HiColiform Broth
M1453-500G *Rapid HiColiform Broth
M1454-500G Oxacillin Resistance Screening Agar Base
M145-500G Columbia Broth Base
M1455-500G Thiomersal Assay Medium
M1456A-100G HiCrome Candida Differential Agar Base, Modified
M1456A-500G HiCrome Candida Differential Agar Base, Modified
M1459-500G *Letheen Broth w/ Triton X-100
M1460-500G Sabouraud Dextrose Maltose Broth
M146-100G Corn Meal Agar
M1461-500G MUG Nutrient Agar
M1463-500G Bromo Cresol Purple Broth w/ Dextrose
M1464-500G M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Broth Base
M146-500G Corn Meal Agar
M1465-100G *Rapid HiColiform Agar
M1465-500G *Rapid HiColiform Agar
M1466-100G *HiCrome Improved Salmonella Agar
M1466-500G *HiCrome Improved Salmonella Agar
M1467-100G *HiCrome OGYE Agar Base
M1467-500G *HiCrome OGYE Agar Base
M1468-100G *HiCrome Aureus Agar Base
M1468-500G *HiCrome Aureus Agar Base
M1469-100G *HiFluoro Pseudomonas Agar Base
M1469-500G *HiFluoro Pseudomonas Agar Base
M1471-500G Ampicillin Dextrin Broth Base
M1472-500G Sabouraud Glucose Agar w/ Antibiotics
M1472B-500G Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar with Antibiotics)
M1474-500G Listeria Selective Agar Base
M147-500G Antibiotic Assay Medium No. 9 (Polymyxin Base Agar)
M148-100G Acetamide Broth (Twin Pack)
M1481-500G Modified Endo Agar Base
M1482-500G Modified Semisolid RV Medium Base
M1483-100G Universal Beer Agar, Modified
M1484-500G Polymyxin Pyruvate Egg Yolk Mannitol Bromothymol Blue Agar Base (PEMBA)
M148-500G Acetamide Broth (Twin Pack)
M1485-500G Antibiotic Sulphonamide Sensitivity Test Agar (ASS Agar)
M1486-500G MUG Bromocresol Purple Broth w/ Lactose
M1487-500G Transport Liquid Medium
M1488-100G *HiCrome ECD Agar w/ MUG
M1488-500G *HiCrome ECD Agar w/ MUG
M1489-500G *PYR Agar
M148I-100G Acetamide Broth (Twin Pack)
M148I-500G Acetamide Broth (Twin Pack)
M149-100G Cooked Meat Medium (R.C.Medium) (Robinson's Cooked Meat Medium)
M1491-100G Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS Broth)
M1491-500G Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS Broth)
M1491B-100G Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
M1491B-500G Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
M1494I-100G Buffered Peptone Water
M1494I-500G Buffered Peptone Water
M149-500G Cooked Meat Medium (R.C.Medium) (Robinson's Cooked Meat Medium)
M1496I-500G Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth Base
M1498-500G Mycoplasma Cultivation Broth Base
M149S-100G Cooked Meat Medium (R.C.Medium)
M149S-500G Cooked Meat Medium (R.C.Medium)
M1500I-100G Tryptone Salt Broth
M1500I-500G Tryptone Salt Broth
M1504-500G M-BCG Yeast and Mould Agar
M150-500G Corn Meal Agar w/ Dextrose
M1505-100G *HiCrome UTI Selective Agar
M1505-500G *HiCrome UTI Selective Agar
M151-100G *Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids and Ammonium Sulphate
M1513-500G Eugonic LT 100 Medium Base w/o Tween 80
M151-500G Histidine
M1517-500G Eugonic LT 100 Broth Base w/o Tween 80
M152-500G Trichophyton Agar-7
M1527-500G Lactose Peptone Water
M1529-500G *Soyabean Casein Digest Medium w/ 0.5% Soya Lecithin
M1530-500G Rappaport Vassiliadis R10 Medium
M1532-500G Tryptose Phosphate Broth, Modified
M1533I-500G Fluid Selenite Cystine Broth (Twin Pack)
M1534-500G Mannitol Selenite Broth (Selenite Mannitol Broth) (Twin Pack)
M153-500G Liver Infusion Broth
M1535-100G SBG Enrichment Broth (Twin Pack)
M1536-500G Dulcitol Selenite Broth (Selenite-F Broth w/ Dulcitol) (Twin Pack)
M1537-500G Mannitol Selenite Broth w/ Brilliant Green (Twin Pack)
M1540-100G L. mono Differential Agar Base
M1540-1KT L. mono Differential Agar Base
M1540-500G L. mono Differential Agar Base
M154-100G Reinforced Clostridial Agar
M1541-500G BG 11 Broth
M1542-100G Lowenstein Jensen Medium Base w/o Starch
M1542-500G Lowenstein Jensen Medium Base w/o Starch
M1543-500G King's Medium A Base
M1544-500G King's Medium B Base
M154-500G Reinforced Clostridial Agar
M1548-100G Histidine
M1548-500G Chocolate No. 2 Agar Base
M1552-100G L. mono Confirmatory Agar Base
M1552-1KT L. mono Confirmatory Agar Base
M1552-500G L. mono Confirmatory Agar Base
M155-500G Salt Meat Broth
M1561-500G Alicyclobacillus Medium
M156-500G Staphylococcus Agar No. 110 w/ Azide
M1569-500G *HiCrome M-Lauryl Sulphate Agar
M157-100G Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin
M1571-100G *HiCrome M-TEC Agar
M1571-500G *HiCrome M-TEC Agar
M1572-500G Soyabean Casein Digest Agar w/ Inhibitor
M1573-100G *HiCrome Klebsiella Selective Agar Base
M1573-500G *HiCrome Klebsiella Selective Agar Base
M1574-100G *HiCrome EC 0157 : H7 Agar (equivalent to M1298)
M1574-500G *HiCrome EC 0157 : H7 Agar (equivalent to M1298)
M157-500G Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin
M1575-100G *HiCrome EC 0157 : H7 Selective Agar Base (equivalent to M1430)
M1575-500G *HiCrome EC 0157 : H7 Selective Agar Base (equivalent to M1430)
M1576-500G Arabinose Agar Base
M1577-100G *HiCrome Enterobacter sakazakii Agar
M1577-500G *HiCrome Enterobacter sakazakii Agar
M1578-500G Buffered Listeria Enrichment Broth Base
M1580-100G *HiCrome Enterococcus faecium Agar Base
M1580-500G *HiCrome Enterococcus faecium Agar Base
M1581-500G Thermophilic Acid Resistant Medium
M1582-100G MacConkey Agar w/ CV and w/o NaCl
M1582-500G MacConkey Agar w/ CV and w/o NaCl
M1584-500G Rose Bengal Agar w/ Chlortetracycline
M158-500G Azide Blood Agar Base
M1585-100G Brettanomyces Agar Base
M1586-500G PPLO Modified Broth Base w/o CV
M1587-500G HP6 Agar Base
M1588-500G Basal Mineral Medium
M1589-500G Glucose Agar
M1590-500G Yeast Glucose Chloramphenicol Agar
M159-100G Cystine Tryptone Agar
M1591-500G Tryptone Bile Glucuronic Agar
M1592-500G Bolton Broth Base
M1594-500G MeReSa Agar Base
M159-500G Cystine Tryptone Agar
M1598-100G *HiCrome Enrichment Broth Base for EC 0157 : H7
M1598-500G *HiCrome Enrichment Broth Base for EC 0157 : H7
M1599-500G Enrichment Broth for EC 0157 : H7
M1600-100G *HiCrome Universal Differential Medium
M1600-500G *HiCrome Universal Differential Medium
M160-100G D.C.L.S. Agar
M1601-500G Antimicrobial Inhibitor test Agar pH 7.2
M1602-500G Candida Agar
M1603-500G Differential Reinforced Clostridial Agar
M1604-500G Endo DEV Agar
M160-500G D.C.L.S. Agar
M1605-100G Pedi-Lacto Selective Beer Agar (Modified NBB Agar)
M1605-100G Histidine
M1606-500G Modified Protease Agar
M1607-500G Gum Listeria Medium
M1608-500G b-Streptococcus Selective Agar Base
M1609-500G Gelatin DEV Agar
M1610-500G M-PC Broth
M1611-500G Brain Heart Infusion Agar, Modified
M1612-100G MacConkey Agar w/ Magnesium sulphate
M1612-500G MacConkey Agar w/ Magnesium sulphate
M1613-500G Special YM Medium
M1614-500G Thioglycollate Medium w/o Dextrose and Indicator
M161-500G Kirchner Medium Base, Modified
M1615-500G Casein Soya Agar, Modified
M1616-500G Anaerobic Thioglycollate Medium Base
M1617-500G Schuberts Arginine Broth
M1618-500G Citrate Azide Tween Carbonate Base
M1619-500G Sakazakii DHL Agar
M1620-500G Aero Pseudo Selective Agar
M162-100G Lowenstein Jensen Medium Base (L.J. Medium)
M1621-500G Costein's LDS Test Medium
M1622-100G Rinsing Fluid
M1622-500G Rinsing Fluid
M1623-500G Skim Milk PCA
M1624-100G Mannitol Agar w/Prilion
M1624-500G Mannitol Agar w/Prilion
M162-500G Lowenstein Jensen Medium Base (L.J. Medium)
M1626-500G Reuter's Sorbic Acid Agar Base
M1627-500G Standard Nutrient Agar No. 2
M1628-500G Standard Nutrient Broth No. 2
M1629-500G Modified Iron Sulphite Agar Base
M163-100G Milk Agar
M1631-500G Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 6.0
M1632-500G Antimicrobial Inhibitor test Agar pH 8.0
M1633-100G *HiCrome RajHans Medium (Salmonella Agar)
M1633-500G *HiCrome RajHans Medium (Salmonella Agar)
M1634-100G *HiCrome RajHans Medium, Modified (Salmonella Agar, Modified)
M1634-500G *HiCrome RajHans Medium, Modified (Salmonella Agar, Modified)
M163-500G Milk Agar
M1635-500G Anaerobic Basal Agar
M1636-500G Anaerobic Basal Broth
M1637-500G Arcobacter Broth
M1638-500G Brucella Agar Base w/ 1.0% Dextrose
M1639-500G Deoxycholate Citrate Agar w/1.5% Agar
M1640-500G Burkholderia Cepacia Agar Base
M1641-100G *HiCrome Enterobacter sakazakii Agar, Modified
M1641-500G *HiCrome Enterobacter sakazakii Agar, Modified
M1642-500G *Letheen Agar w/ Triton X-100
M1643-100G Modified Lauryl Sulphate Tryptone Broth Base
M1643-500G Modified Lauryl Sulphate Tryptone Broth Base
M1644-500G L-Arginine Dihydrolase Medium, Modified
M164-500G Antifungal Assay Agar
M1650-500G Alicyclobacillus Agar
M1651-500G *HiCrome Bacillus Agar
M1654-500G *Soyabean Bile Broth w/ Novobiocin
M165-500G *Letheen Broth, AOAC
M1655-500G Soyabean Casein Digest Medium w/ BCP
M1655G-10KG Soyabean Casein Digest Medium w/ BCP, St
M1655G-500G Soyabean Casein Digest Medium w/ BCP, St
M1656-500G M-Lauryl Sulphate Agar
M1657-100G Mueller Hinton Broth No. 2 Control Cations
M1657-500G Mueller Hinton Broth No. 2 Control Cations
M1658I-500G Modified Rappaport Vassiliadis Medium for Water Testing
M1659-500G Sabouraud Dextrose Agar w/ Soya lecithin & Polysorbate 80
M1660-500G Modified Cary-Blair Medium
M1661-500G Caulobacter Medium
M1662-500G Enteric Fermentation Base
M1663-100G Histidine
M1663-500G *HiCrome PA Broth
M1664-500G Tryptone Soya Broth w/ Phenol red
M1665-500G Antibiotic Assay Medium H
M1665B-500G Antibiotic Assay Medium H
M1666-100G Antibiotic Assay Medium No.36 (Antibiotic Assay Medium - J)
M1666-500G Antibiotic Assay Medium No.36 (Antibiotic Assay Medium - J)
M1667-100G Antibiotic Assay Medium No.37
M1667-500G Antibiotic Assay Medium No.37
M1668-100G Histidine
M1668-500G *BSK - H Medium Base
M1674-100G HiCrome MeReSa Agar Base
M1674-500G HiCrome MeReSa Agar Base
M167-500G Antibiotic Assay Medium No.20 (Yeast Beef Broth)
M1678-500G M-Tertitol 7 Agar with Meat Extract
M1679-500G Glucose Agar, Modified
M1680-500G Nutrient Broth, AOAC
M1681-500G Modified Sabouraud Chloramphenicol Agar
M1682-100G HiCrome Vibrio Agar
M1682-500G HiCrome Vibrio Agar
M1683-500G Bennet's Broth
M1684-500G Violet Red Bile Agar w/ Glucose and Lact
M1684B-500G Agar Medium F (Crystal Violet, Neutral Red, Bile Agar with Glucose)/Violet Red Bile Agar w/ Glucose and Lactose (Agar Medium F)
M1685-500G Salenrich Broth Base
M1686-500G Diluting Fluid D
M1687-500G R2A Broth
M1688-500G R-3A Broth
M1689-500G Super Broth No. II
M1690-500G Bryant and Burkey Agar
M169-100G Heart Infusion Agar
M1691-100G Soyabean Casein Digest Agar w/ LTHTh
M1691-500G Soyabean Casein Digest Agar, w/LTHTh
M1693-500G Brilliant Green Phenol Red Lactose Agar
M169-500G Heart Infusion Agar
M1697-100G Proskauer Beck medium
M1697-500G Proskauer Beck medium
M1698-100G Plate Count Agar w/ 1.2% Agar
M1698-500G Plate Count Agar w/ 1.2% Agar
M1699-500G Modified Tergitol Agar Base w/ 1.0% Agar
M170-100G Heart Infusion Broth
M1701-500G Gelatin Peptone Agar
M1702-100G MacConkey Agar RS
M1702-500G MacConkey Agar RS
M1703-500G SSDC Agar
M170-500G Heart Infusion Broth
M1705-500G MUG Brilliant Green Bile Broth,Modified
M1706-500G Inactivator Broth (CASOB Medium)
M1710-500G Tryptose Phosphate Broth, Cell Culture Grade
M171-100G Kracke Blood Culture Medium
M1712-500G *HiCrome Nickels and Leesment Medium
M1713-500G *HiCrome M-TEC Broth
M1717-500G Finished Goods Uploading for Warehouse MaterialFinished Goods Uploadingfor Warehouse Material
M1718-500G Acetobacter Broth (Mannitol)
M1719-500G Pikovskaya’s Broth (medium)
M1720-500G Azospirillum Medium w/o Agar (Twin Pack)
M1721-500G Azotobacter Broth (Glucose)
M1722-500G Azotobacter Broth (Mannitol)
M1724-500G Inactivator Broth, Modified (Twin Pack)
M172-500G Cystine Heart Agar Base
M1725-500G Luria Broth Base Millers Modification
M1726-500G Luria Agar Base, Millers Modification
M1727-500G MacConkey Sorbitol Agar Base w/ Rhamnose
M173-100G Mueller Hinton Agar
M1733-500G Neo Enrichment Broth
M1734-500G Bifidobacteria Selective Agar Base
M173-500G Mueller Hinton Agar
M1735-100G Stuart Medium w/o Methylene Blue with Ch
M1735-500G Stuart Medium without Methylene blue wit
M1736-100G Baird Parker Agar Base
M1736-500G Baird Parker Agar Base
M1739-100G A7 Agar Base (Shepard’s Differential Aga
M1739-500G A7 Agar Base
M1740-500G Welshimers Broth, Modified
M1741-500G M-BCG Yeast and Mould Broth, Modified
M1742-100G Cetrimide Agar Base (w 1.3% Agar)
M1742-500G Cetrimide Agar Base (W/ 1.3% Agar)
M1743-500G R2A Agar, Modified
M1744-500G Sabouraud Agar Glucose 4%
M174-500G Potato Infusion Agar
M1745-5L Buffered Skim Milk (Twin Pack)A - Buffered BaseB - Skim Milk Powder
M1746-500G Glucose Agar
M1747-500G Modified Buffered Peptone Water (Twin Pack)With imbentinPart A: Modified Buffered Peptone WaterPart B: imbentin
M1748-500G 0.1% Peptone Salt Solution
M1749-500G Sucrose Diluent 40%
M1752-500G K Agar
M1753-500G YSG Agar
M1754-500G YSG Broth
M175-500G Bordet Gengou Agar Base
M175A-500G Bordet Gengou Agar Base w/ 1.6% Agar
M1761-500G Drigalski Selective Agar
M1762-100G Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) B
M1762-500G Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) B
M1763-100G Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) A
M1763-500G Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) A
M176-500G Liver Veal Agar
M1767-500G Salt Agar, Modified
M1768-500G *E C Blue Broth
M1772-500G EC 0157:H7 Enrichment Broth
M177-500G Tryptose Broth
M1776-500G Saline Nutrient Agar
M1777-500G Saline Meat Yeast Agar
M1778-500G Saline Lysine Decarboxylase Medium
M1779-500G Saline Tryptone / Tryptophan Medium
M1780-500G TS Saline Agar (Triple Sugar Saline Iron
M178-100G D.C.L.S. Agar, Hajna
M1781-500G Listeria Oxford Medium Base, Modified
M1783-100G Histidine
M1783-500G Phosphate Buffer pH 8.0
M1784-500G Urea Indole Medium
M178-500G D.C.L.S. Agar, Hajna
M1785-500G MacConkey Agar w/o CV, w/ 0.5% Sodium taurocholate
M1786-100G Cronobacter Screening Broth
M1786-500G Cronobacter Screening Broth
M1787-500G Yeast Mould Chloramphenicol Agar, Modifi
M1788-100G PP Pseudomonas Agar Base (Penicillin and Pimaricin Pseudomonas AgarBase)
M1788-500G PP Pseudomonas Agar Base (Penicillin and Pimaricin Pseudomonas AgarBase)
M1789-500G PYR Broth
M179-100G Dubos Oleic Agar Base
M1793-500G Histidine
M179-500G Dubos Oleic Agar Base
M1796-500G Casein Soya Blood Agar Base
M1797-500G Histidine
M1798-500G Bile Esculin Azide Agar, Modified
M1799-500G Bile Esculin Azide Broth, Modified
M1801-500G Gifu Anaerobic Broth (GAM)
M1803-500G Clostridium Brazier Agar Base
M180-500G Lead Acetate Agar
M181-100G Histidine
M1811-500G OFPBL agar Base (Oxidation Fermentation Polymyxin Bacitracin LactoseAgar Base)
M1812-500G SIM Medium
M1813-500G Azide Dextrose Broth Modified
M1814-500G Cryplococcus Differential Agar
M181-500G SIM Medium
M1815-500G Pedi-Lacto Selective Agar Base, Modified
M1816-100G HiCrome MM Agar Modified
M1816-500G HiCrome MM Agar Modified
M1817-500G Universal Fastidious Culture Agar
M1818-500G Universal Fastidious Culture Broth
M1819-500G MacConkey Agar II w/o CV
M1820-500G Oxgall Chrysoidin Agar with MUG
M182-100G Histidine
M1821-500G Pedi Lacto Selective Broth Base
M1822-500G Bromothymol Lactose Blue Agar
M1823-500G YEP Agar, Modified
M1824-500G YEM Broth
M182-500G Ayers & Johnson Agar (Stock Culture Agar)
M1825-500G Mueller Hinton Agar 2% Glucose w/ Methylene Blue
M1826-100G HiCrome Coliform Broth w/SLS
M1826-500G HiCrome Coliform Broth w/ SLS
M1827-500G YEP Broth
M1828-500G Rapid Urease Test Broth
M1829-100G HiCrome ESBL Agar Base
M1829-500G HiCrome ESBL Agar Base
M1830-100G HiCrome VRE Agar Base
M1830-500G HiCrome VRE Agar Base
M1831-100G HiCrome KPC Agar Base
M1831-500G HiCrome KPC Agar Base
M1832-100G HiCrome Coliform Agar, Modified
M1832-500G HiCrome Coliform Agar, Modified
M1833-500G Potato Infusion Broth
M1834-500G Letheen Agar I Modified
M183-500G Dextrose Starch Agar
M1835-100G Soyabean Casein Digest Agar w/LTHTh, Mod
M1835-500G Soyabean Casein Digest Agar w/LTHTh, Mod
M1837-100G HiCrome Staph Agar Base, Modified
M1837-500G HiCrome Staph Agar Base, Modified
M1838-500G Soyabean Casein Digest Medium w/Lecithin and Polysorbate 80
M1839-100G Leeds Acinetobacter Agar Base
M1839-500G Leeds Acinetobacter Agar Base
M1840-100G HiCrome Strep B Selective Agar Base
M1840-500G HiCrome Strep B Selective Agar Base
M1842-100G HiCrome Selective Salmonella Agar Base
M1842-500G HiCrome Selective Salmonella Agar Base
M1843-100G Salmonella Selective Enrichment Broth Base
M1843-500G Salmonella Selective Enrichment Broth Base
M1845-500G Histidine
M1847B-500G Antibiotic Assay Medium I
M1848-100G CFC Agar Base (Cephalothin-Sodium fusidate-Cetrimide Agar)
M1848-500G CFC Agar Base (Cephalothin-Sodium fusidate-Cetrimide Agar)
M1849-500G Wild Yeast Medium
M1850-100G HiColiform Broth, Modified
M1850-500G HiColiform Broth, Modified
M185-100G B12 Culture Agar/E. coli Mutant CultureAgar (E. coli Maintenance Medium)
M186-500G *Dey-Engley Neutralizing Agar (D/E Agar Disinfectant Testing)
M187-500G *Dey-Engley Neutralizing Broth Base
M188-100G D.T.M. Agar Base (Dermatophyte Test Agar Base)
M188-500G D.T.M. Agar Base (Dermatophyte Test Agar Base)
M189-100G TCBS Agar
M189-500G TCBS Agar
M190-500G Thioglycollate Medium w/o Dextrose
M191-500G Diagnostic Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium w/o Indicator)
M193-500G Thiostarch Broth
M194-100G NIH Agar
M194-500G NIH Agar
M195-100G Brewer Thioglycollate Medium, Modified/Thioglycollate Medium, Linden
M195-500G Brewer Thioglycollate Medium, Modified/Thioglycollate Medium, Linden
M195A-100G Brewer Thioglycollate Medium, Modified
M195A-500G Brewer Thioglycollate Medium, Modified
M196-500G Middlebrook 7H10 Agar Base, Special
M197-500G Middlebrook 7H9 Agar Base A
M198-500G Middlebrook 7H9 Broth Base
M199-500G Middlebrook 7H10 Agar Base
M200-500G Casein Hydrolysate Broth
M200A-500G Casein Hydrolysate Broth, Modified
M201-500G Casman Agar
M202-100G Cary - Blair Medium Base (Transport Medium w/o Charcoal)
M202-500G Cary - Blair Medium Base (Transport Medium w/o Charcoal)
M204-100G Buffered Glycerol Saline Base
M204-500G Buffered Glycerol Saline Base
M205-500G B.D.G. - Broth, Hajna
M206-100G *B12 Inoculum Broth
M207-100G Soyabean Casein Digest Medium w/ Yeast Extract and Hemin w/o Dextrose/Tryptone Soya w/ Yeast Extract and Hemin
M208-100G *Vitamin Free Yeast Base
M209-100G *Brain Heart CC Agar
M210-100G Brain Heart Infusion Broth
M210-500G Brain Heart Infusion Broth
M210I-500G Brain Heart Infusion Broth
M211-100G Brain Heart Infusion Agar
M211-500G Brain Heart Infusion Agar
M211A-500G Brain Heart Infusion Agar w/ 1% Agar
M212-500G B

...

Tin tức khác