Cột sắc ký lỏng Develosil TMS- UG 250 x 4.6mm, 5um
P/N: UG14546250W

  • icon 1

    Hàng mới 100%

  • icon 2

    Liên hệ: 0918 376 013 (Mr. Phương)

  • icon 3

    Email: Info@chanu.com.vn

Mô tả
Column NameLigandCarbonEndcappingSurface areaPore DiameterPore VolumeRange of pH
TMS-UGMethyl Radical4.5%Yes (double)300m2/g14nm1.05mL/g2-7.5